test av boligalarm

I realiteten er som regel prisen du faktisk betaler langt fra den ene kronen man betaler innledningsvis. For boligalarm kjøpt fra et vaktselskap følger også et abonnement med som over tid trekker opp den reelle prisen på boligalarmen til et nivå man neppe hadde tenkt seg i utgangspunktet . bolig alarm

Kundeserviceprisen har siden 2006 vært en årlig test av utvalgte kundesentre i Norge, og har blitt arrangert for 10. gang i 2016. I denne testen blir hvert enkelt kundesenter oppringt av 25 forskjellige observatører, for så å utgi seg for å være en kunde. Målingen har hovedfokus på mottak og velkomst, løsningen fra kundebehandleren, samt avslutning og totalinntrykk. Her vil hvert spørsmål få en poengsum basert på svarene som gis, og til slutt settes alt sammen til en prosentbasert tallverdi fra 0-100, der 100 er best.

Skulle du uansett ønske å tilknytte deg et vaktselskap, har boligalarmene vi selger mulighet for å kommunisere direkte med vatkselskapenes systemer. Du har med andre ord alle mulighetene som vaktselskapene tilbyr (inklusive direkte tilknytning til vaktselskap, hos de vaktselskap som tillater at kundene har egne alarmsystemer), samt muligheter ingen av de store vaktselskapene i Norge i dag tilbyr. (Varsling direkte på telefon til de nummer du måtte ønske til enhver tid).